ျမစ္

ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းကတစ္ဖက္

ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကတစ္လက္နဲ႔

စတင္ေပါင္းစံုစီးဆင္းခဲ့တဲ့ငါတို႔ရဲ႕ ျမစ္။

 

သူ႔အေၾကာင္းကိုပံုႏွိပ္စာမ်က္ႏွာေတြေပၚမွာ

ေတြ႕ရျမင္ရ…ၾကားရသိရ…

မယံုတစ္၀က္ယံုတစ္၀က္

ရင္တလွပ္လွပ္ေပါ့။

 

အတိတ္ကေတာ့သမိုင္းကခိုင္မာခဲ့

အနာဂတ္ဆိုတာမေရမရာ

အိပ္မက္ေတြသစ္ဖို႔ေတာ့

ငါတို႔ေတြလက္မွတ္ေတြထိုးၾက၊

လက္ေဗြေတြႏွိပ္ၾကနဲ႔

ကယ္တင္ဖို႔ႀကိဳးစားဆဲ၊႐ုန္းကန္ဆဲ။

 

ဘယ္သူေသေသငေတမာရင္ၿပီးေရာဆိုတဲ့

သူေတြသူ႔တို႔သမုိင္းမလွႏိုင္ၾကၿပီ။။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s