ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ . . .

ကၽြန္ေတာ္ဟာ စာေရးသားျခင္းကို ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးသူတစ္ေယာက္ပါ။ စာဖတ္ရတာကလည္း ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ သီးသန္႔နယ္ပယ္တစ္ခုေပါ့။ ဒီနယ္ပယ္ထဲကေန ခံစားသိျမင္လာခဲ့ၾကတဲ့ ရသေလးေတြကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတတ္လာၿပီးတဲ့အခါ အခုလို စာတိုေပစေလးမ်ား ေရးသားခ်င္စိတ္လည္း တစ္ခါ တစ္ခါ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျဖစ္ေပၚလာတတ္ပါတယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s